O nauce czytania

Dróg do nauczenia czytania jest wiele, którą pójdziemy i poprowadzimy nasze dziecko często zależy od przypadku. Istnieją rozwiązania systemowe podczas nauki czytania, które pozwalają na uzyskanie podstawowej wiedzy, należy być konsekwentnym i spójnym w prezentowaniu modeli graficznych danego słowa, nie należy odmiennie interpretować tych samych zjawisk językowych, oraz niekonsekwentnie dzielić te same słowa na fonemy. Ćwiczenia podczas nauki czytania powinny być poprawne, komunikatywne oraz dostosowane do poziomu wiedzy uczniów. Dużą wagę podczas nauki czytania można przywiązywać do zapisów wyrazów i zdań. Kiedy podczas nauki czytania angażujemy dzieci w nieprawidłowe ćwiczenia wywiera to zły wpływ na jakość nauki.

Nauka czytania może przebiegać wielokierunkowo, ważne jest usprawnianie świadomości fonologicznej. Podczas nauki czytania kluczową rolę odgrywa umiejętność rozróżniania, analizowania oraz łączenia ze sobą fonemów (dźwięków mowy) w słowo.

Ważne jest abyśmy podczas nauki czytania wprowadzali to do ćwiczeń przygotowujących dzieci do czytania. Nieumiejętne dobranie przykładów do ćwiczeń podczas nauki czytania oraz schematów graficznych, które są przeznaczone do modelowania fonemowej struktury słów, nieuwzględnienie zjawisk fonetycznych zachodzących w wyrazach oraz nieodpowiednia interpretacja fonetyczno-fonologiczna danego materiału językowego może źle wpływać na umiejętność czytania.

Nauka liter w trakcie nauki czytania może być połączona z nauką pisania wyrazów. Uczniowie podczas nauki czytania mogą stosować praktycznie zdobywane umiejętności. Oddzielne wprowadzenie grafemów równorzędnych podczas nauki czytania i podobnych zjawisk językowych może wpłynąć na efektywniejsze opanowanie poprawnej pisowni.

Zaczynanie nauki czytania od wyrazów, których pisownia opiera się na zasadzie fonetycznej pozwala na lepsze opanowanie mechanizmu kodowania ( przekształcania mowy na pismo) oraz dekodowania ( przekształcania pisma na mowę). Opanowanie umiejętności czytania wyrazów podczas nauki czytania, w których występuje zbieżność pisowni z wymową, skuteczniej przygotowuje do opanowania ortografii opartej na pozostałych podstawach ( morfologicznej, konwencjonalnej, historycznej). Stopniowanie trudności podczas nauki czytania to zasada, którą powinniśmy kierować się podczas wprowadzania materiału językowego.

Podczas nauki czytania możemy pokazywać wzajemne relacje między mową a pismem ukazując, że mowa i pismo należą do dwóch odrębnych kodów. Wprowadzanie pojęć językowych podczas nauki czytania powinno być zgodne z definicjami wypracowanymi na gruncie lingwistyki, precyzyjnie sformułowane. Nauka czytania może jest procesem długofalowym ważne, żeby był to proces skuteczny.

Bibliografia

Metody nauki czytania i pisania z perspektywy trudności uczniów Anna Jurek